Dr. Rainer Buchert, Dr. Caroline Jacob
Dr. Rainer Buchert, Dr. Caroline Jacob

Dôverné hlásenie oznamovateľa
Confidential Whistleblower report

Buchert Jacob Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

Informácia

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak pre vašu informáciu nie je potrebný zašifrovaný prenos, môžete kontaktovať ombudsmana emailom alebo telefónom:

Priamy kontakt na Dr. Rainer Buchert

Priamy kontakt na Dr. Caroline Jacob

Ak si želáte bez obáv podať svoju správu alebo si želáte zašifrované odoslanie informácie, použite tento formulár. Použitím tohto kontaktného formulára je zaručená vysoká úroveň bezpečnosti IT v každej komunikácii medzi vami ako informátorom a ombudsmanom.
Môj predmet Povinné

Spoločnosť Povinné

O mne

Moja správa Povinné
Pri písaní môžete použiť maximálne 4000 znakov. V prípade dlhších správ pošlite dokument ako prílohu. Kontakt s ombudsmanom a obsah celej komunikácie podliehajú právnej povinnosti zachovania tajomstva. Pokiaľ nenastalo zbavenie tejto povinnosti, informácie nebudú poskytnuté inej osobe.
Ochrana pred spamom Povinné
4156
Jedno alebo viac povinných políčok nebolo vyplnených správne. Skontrolujte zadané údaje.